Storytelling

Verden, vi lever i, er global, kompleks og fyldt med information. Vi søger derfor kommunikation, som kan hjælpe os med at begribe, forsimple og skabe sammenhæng. Og det kan storytelling.

Storytelling dominerer kommunikationen i det 21. århundrede. Med god grund.

Verden, vi lever i, er global, kompleks og fyldt med information. Vi søger derfor kommunikation, som kan hjælpe os med at begribe, forsimple og skabe sammenhæng. Og det kan storytelling.

Men det kan mere end det.

Èn af hemmelighederne bag fortællingens kraft er, at den ikke prøver at forklare, som den klassiske præsentation. Eller prøver ikke at overbevise, som den klassiske retorik. Eller få os til at købe, som den klassiske markedsføring.

Den gode historie skaber tilhørsforhold og engagement. Den giver os følelsen af, at hændelser sker af en årsag, at det giver mening. Den udpeger værdier og giver dem berettigelse. Al det vi moderne mennesker higer efter.

Hvad er storytelling?

Mennesket har til alle tider fortalt historier. Det er vores foretrukne kommunikationsform.

Når mennesker samles over lejrbålet, ved kaffemaskinen eller i mødelokalet, fortæller vi historier. Ikke fordi vi vil underholde eller underholdes, men for at kunne begribe verden, forsimple den og gøre den til en god historie vi kan huske og lære af.

Stephen Jay Gould, en af verdens førerende palæontologer udtaler:

”Historiefortælling er afgørende for os som art. Vi har set alle typer af samfund i de sidste 10.000 år. Nogle uden hjul, nogle uden fast bosættelse. Nogle styret af mænd, andre af kvinder. Men vi har aldrig set et samfund uden historiefortælling. Vi er: ”Primaterne der fortæller historier.”

Storytelling og ledelse

Den gode fortælling kan samle os i samarbejde mod et fælles mål. Vores fælles historier bliver vores fælles retning og motivation, som vi fastholder gennem de historier, vi fortæller og genfortæller til hinanden.

Professor i historie ved Tel Avivs Universitet, Yuval Noah Harari, skriver i hans bestseller ”Sapiens”:

”Enhver form for menneskeligt samarbejde i stor skala, hvad enten det er en moderne stat, en virksomhed, en middelalderkirke eller en stamme af forhistoriske mennesker, er forankret i fælles historier der kun eksisterer i fællesskabets kollektive bevidsthed.”

Historier kan forene vores tanker og kræfter mod ét mål. Af den grund står storytelling helt centralt i ledergerningen.

Derfor skal du som leder turde lægge PowerPoint og Excel arket til side for en stund og hellige dig fortællingens ædle kunst.

Hvordan storytelling?

Storytelling er ikke bare ”at fortælle en god historie”. Det er en kompetence helt i sin ene ret.

Fortælling handler om at skabe en forenkling af virkeligheden. Det er aldrig sandheden om virkeligheden. Fordi det er en konstruktion, vil en historie altid være subjektiv, ikke objektiv. Som fortæller og taler skal du altså have teknikken og modet til at forme din historie, som du mener, at den bør fortælles.

En god historie er enkel, så enkel at man kunne foranlediges til at tro, at den er simpel.

”Dreng narrer de voksne ved at råbe ulv i tide og utide. En dag kommer ulven, men de voksne tror ikke længere på ham, når han kalder. Så han bliver spist”

Det er simpelt. Så simpelt, at man kunne foranlediges til at tro, at historien må have været let at skabe. Det er da ingen kunst.

Hemmeligheden bag god storytelling er dog, at det ikke handler om forsimpling, med derimod om forædling af det vigtigste og det bærende. At fremkalde narrativet. Det kræver at man har tålmodighed til at blive ved med at forædle og grave efter det essentielle, og har de rette teknikker til at skabe et narrativ.

Som Storyteller skal du som minimum have følgende i din værktøjskasse:

  • En forståelse af fortællingens natur, dens potentiale, men også dens risici.
  • De rette teknikker og metoder.
  • Et mod til at turde forenkle og en lyst til at grave (ofte længe) efter det enkle narrativ i det komplekse.
  • En evne til at formidle historien engagerende, nærværende og autentisk

 

Er dette noget I kunne tænke jer at lære og blive bedre til i jeres virksomhed?

Læs mere om kurset ”Storytelling for ledere” – eller kontakt mig at høre mere.