Tilbage til oversigt

Storytelling er måske en af de vigtigste måder at kommunikere på i det 21. århundrede, hvis ønsket er at gøre et stærkt, engagerende og vedvarende indtryk på medarbejdere, kunder, markedet, samfundet og verden.

Det er derfor også den form for kommunikation, som er mest presserende for enhver organisation og virksomhed, fra topleder til projektleder, at beherske,

Men hvad er storytelling? Egentlig? Og hvordan bruger man storytelling i sin kommunikation? Skal man som leder fortælle eventyr? Historier fra ens eget liv? Fortælle virksomhedens historie? Produktets eller kundens historie?

Svaret er: Ja til det hele. Men dette er kun toppen af isbjerget, storytelling i praksis er meget, meget mere end dette.

Men lad os bakke lidt tilbage. Tage en tur op i helikopteren og kigge på hvorfor storytelling er så vigtig en form for kommunikation.

The power of storytelling

Mennesket har til alle tider fortalt historier. Derfor er det vores mest primære og foretrukne kommunikationsform. Ikke PowerPoint præsentationer, teoretiske afhandlinger eller tunge videns beretninger. Men… storytelling.

Når mennesker mødes, hvad enten det er over lejrbålet, ved kaffemaskinen eller i mødelokalet, fortæller vi historier. Ikke kun fordi vi vil underholde eller underholdes, men fordi vores hjerne opfatter og forstår verden i narrativer. (hvilket er det mere korrekte ord for virksomheds-lingo-begrebet ”storytelling”)

For at citere Stephen Jay Gould, en af verdens mest indflydelsesrige palæontologer: ”Historiefortælling er afgørende for os som art. Vi har set alle typer af samfund i de sidste 10.000 år. Nogle uden hjul, nogle uden fast bosættelse. Nogle styret af mænd, andre af kvinder. Men vi har aldrig set et samfund uden historiefortælling. Vi er: ”Primaterne der fortæller historier.”

Det var dengang. Hvad med i dag? Hvordan forholder storytelling sig til kommunikation i det globale 21. århundrede?

For at citere endnu en vigtig forsker, den israelske historieprofessor og forfatter, Yuval Noah Hariri fra hans bestseller ”Sapiens – en kort historie om

menneskeheden”: ”Enhver form for menneskeligt samarbejde i stor skala, hvad enten det er en moderne stat, en virksomhed, en middelalderkirke eller en stamme af forhistoriske mennesker, er forankret i fælles historier der kun eksisterer i fællesskabets kollektive bevidsthed.”

Med andre ord, storytelling skaber sammenhængskraft i grupper af mennesker, der skal samarbejde mod et fælles mål. Den fælles historie de skaber sammen, hvis narrativ de fortæller og genfortæller, og som autentisk afspejles i deres værdier, æstetik, valg, handlinger og sprog.

Tag for eksempel virksomheden, Novo Nordisk, en virksomhed med over 55.000 ansatte fordelt over hele verden, som er lykkedes med at blive en af verdens førende virksomheder, til trods for stor fysisk afstand mellem ansatte, forskellige nationaliteter, høj konkurrence og ikke mindst komplekse arbejdsgange som er den grundlæggende præmis udvikling af life-science produkter. Selvom de er store og deres arbejde komplekst, er de stadig forbundet af én simpel historie, nemlig: ”Vi er en stolt life science-virksomhed på en mission for at sikre, at mennesker, der lever med en kronisk sygdom, kan leve et rigt liv. Millioner er afhængige af os. Vi er inspireret af livet i alle dets former, op- og nedture, muligheder og udfordringer”

Storytelling kan altså bruges til at skabe indre sammenhængskraft og fremdrift i en organisation – og det kan bruges til branding i forhold til den ydre verden, hvad enten det er branding af virksomheden selv eller af det enkelte produkt.

Hvordan bruger man storytelling i praksis?

Enhver (god) historie har en grundlæggende struktur, som er historiens skelet – eller historiens narrativ. Førend en historie kan blive stærk og gribende, skal den være bygget op omkring et skelet i form af et narrativ og narrativet skal være tilpas tydelig for modtager.

Narrativer kan udtrykkes på mange forskellige måder. Forestil dig, at ovenpå skelettet – narrativet – lægges de elementer, som passer til den form for kommunikation du ønsker at udtrykke dig igennem. Og så har du storytelling.

Det kan f.eks. være:

· Karakterer og scenariebeskrivelser, så kalder vi det en historie eller storytelling. Det kan vi f.eks. bruge til at skrive skønlitterære bøger eller

anvende i PowerPoint præsentationer og faglige bøger til at perspektivere vores budskab.

· Billeder, farver og former, så kalder vi det visual storytelling, hvor narrativet kommunikeres direkte til sanserne og følelserne

· Skelettet i en retorisk tale, hvor narrativet ligger under argumenterne og strukturen

· PowerPoint slides, hvor slidesene indhold og opbygning rummer en bagvedliggende fortælling

Vil du gerne vide mere – eller vil du gerne selv lære at beherske storytellingens ædle kunst i din hverdag i din virksomhed? Deltag i et kursus om storytelling af Birgitte Dam Jensen, hvor du modtager læring om brugen af kommunikationens power-tools. Du kan også overveje et kursus i præsentationsteknik eller foredrag om gennemslagskraft af Birgitte Dam Jensen, hvor jeres organisation får en række værktøjer, der kan lære jer at brænde igennem og få publikums opmærksomhed.