Podcast

Podcasten “Bevar dig selv” – om hvordan du bevarer ro, optimisme og handlekraft i en udfordrende verden.

Bevar dig selv

I min podcast taler jeg med en række eksperter og ledere omkring mental robusthed.

Sammen med dem prøver jeg at komme tættere på, hvad robusthed er, hvorfor det er vigtigt, og, ikke mindst, hvordan du og jeg kan styrke vores mentale robusthed, så vi kan fungere og trives, i en verden som i stigende grad udfordrer os.

Jeg spørger: Hvordan bevarer vi os selv, det vil sige vores ro, optimisme og handlekraft, når vi mødes pres og modgang?

Du kan lytte med på Apple Podcast, Spotify – eller hvilken podcast platform du nu foretrækker. Du kan også lytte med her på siden.

Jeg bliver altid glad for et like eller en kommentar, efter du har lyttet.

Jeg vil anbefale, at du starter med podcastens første tre afsnit. Her får du nemlig en grundlæggende forståelse af, hvad robusthed er og hvorfor det er vigtigt.

14

Lidt om gopler, mest om hvordan du kan leve godt længe.

Gæst: Nicklas Brendborg, forfatter til bogen ”Gopler ældes baglæns”

Vil du gerne have videnskabens svar på hvordan du kan leve godt og sundt i mange år? Og hvordan den stress, som du kan rumme og håndtere, faktisk kan hjælpe dig med at blive endnu stærkere?

13

Robust på talerstolen

Gæst: Lene Kobbernagel, kommunikationsekspert og forfatter til bogen "Op på ølkassen"

At tale i større forsamlinger er et sted, hvor vi kan opnå stor indflydelse. Men det er samtidig et sted, hvor vi kan opleve os meget pressede og sårbare. Så hvordan håndterer vi presset på talerstolen?

12

Om kvinder, magt & robusthed

Gæst: Ritt Bjerregård, Tidl. minister, medlem i Europa Parlamentet og overborgmester i København

Hvilken robusthed skal kvinder kunne besidde, hvis de ønsker høj indflydelse i vores samfund? Denne episode er nok mest for kvinder, men mon ikke mandlige ledere, kollegaer, ægtefæller, kærester, brødre m.m. også kan lære noget?

11

Om ensomhed

Gæst: Ida Koch, Cand. Psych. og tidl. Lektor i kriminologi ved Københavns Universitet.

Hvad sker der med os mennesker, når vi oplever os isolerede og ensomme? Hvordan påvirker det os? Hvordan påvirker det vores mentale og fysiske helbred? Og hvad gør vi ved det?

10

Mønsterbrud – hvor svært kan det være?

Gæst: Rolf Eggert, Socialpædagog, mentor og tidl. medlem af HA

Hvordan bryder man negative livsmønstre, som holder godt fast i én? Hvordan mobiliserer man robustheden til at ville og kunne et bedre liv? 

9

Hvordan træffer du det rigtige valg, når det er svært at gøre?

Gæst: Christian Ungar, Flykaptajn.

Hvordan undgår vi at træffe dårlige uigennemtænkte beslutninger, når vi er pressede? Vi spørger en pilot, som jo netop er trænet til ikke at gøre det. 

8

Hvordan du overlever som gidsel

Gæst: Jesper B. Olsen, tidl. Kaptajn i Forsvaret og grundlægger af Forsvarets uddannelse i gidseloverlevelse.

r hvordan du håndterer en gidseltagningssituation og hvordan Forsvaret underviser deres soldater i netop dette. Få en rækker værktøjer til at håndtere umenneskeligt pres. 

7

Sårbarhed & robusthed – hinandens venner eller fjender?

Gæst: Ulla Hinge Thomsen, forfatter til bogen ”Sårbar – find friheden i det uperfekte”

Kan din sårbarhed med til at gøre dig mere robust? Og kan din robusthed gør lettere for dig at leve med og finde ro med din sårbarhed? Hær svaret i denne episode. 

6

Hvordan din kost kan enten styrke eller svække din robusthed

Gæst: Anette Sams, Ph.d., tidligere forsker for Novo Nordisk, forfatter til bogen: ”sandheden om sukker”

Hør hvordan maden, du spiser, påvirker din energi, dit overskud, dit helbred – og dermed din mentale robusthed til at rumme og håndtere hverdagens udfordringer. 

5

Akut stress og hvad det gør ved os

Gæst: Lars Møller, Oberst i Forsvaret

Forstå hvorfor situationer med høj stress kan påvirke din opfattelsesevne og din evne til at tænke og handle rationelt. Hør hvordan Forsvaret forbereder deres soldater på kunne være mentalt robuste i skarpe situationer. 

4

Den robuste leder

Gæst: Brian Petersen, tidl. CEO for Kastrup, bestyrelsesmedlem og ledelsesrådgiver i The Table Group

Hvad skal en leder kunne for at lede sit team og medarbejdere gennem pres og svære tider? Hvad gør en god leder under pres? Og hvor vigtig er lederens vilje til  at ville udvikle sig personligt? 

3

Hvordan du styrker din robusthed

Vært Birgitte Dam Jensen i dialog med journalist Tue Sørensen.

Hvordan udvikler du din robusthed? Eller styrker den du har? Hør om de mange måder hvorpå du kan udvikle og fastholde din robusthed og dermed blive bedre til at møde pres og modgang. 

2

Pres, stress & stressbelastning

Vært Birgitte Dam Jensen i dialog med journalist Tue Sørensen.

Hvad sker der i vores krop og hjerne, når vi bliver pressede? Mental robusthed handler om at kunne bevare menneskelig egenskaber, når vi bliver pressede. Forstå, hvorfor stress gør det svært og stressbelastning endnu sværere. 

1

Hvad er robusthed?

Vært Birgitte Dam Jensen i dialog med journalist Tue Sørensen.

Hvad vil det egentlig sige at være robust? Og hvorfor er det vigtigt? Bliv klogere på hvad robusthed er og hvad det ikke er.