Tilbage til oversigt

Kroppen kommunikerer hele tiden – både verbalt og nonverbalt gennem dit kropssprog. Ubevidst fortæller kroppen en masse om din indre tilstand og sender signaler ud til andre mennesker eller dit publikum, hvis du står på en scene. Kropssproget kan dog trænes bevidst og bruges til din fordel. 

Her på siden ser vi nærmere på kropssprogets betydning for din kommunikation og undersøger, hvad forskellige typer kropssprog kan signalere.

Hvad betyder kropssprog?

Kropssprog henviser til den nonverbale kommunikation, der foregår mellem mennesker. Kropssproget indebærer blandt andet din kropsholdning, dine bevægelser, dit blik og din mimik. Dine arme, øjne og hænder er nogle af de dele af kroppen, som ubevidst kommunikerer hele tiden, og som er med til at påvirke hvordan dine modtagere opfatter det du siger.

Kropssprog – kroppens nonverbale kommunikation

Kroppen kommunikerer som nævnt både verbalt og nonverbalt. Meget af den nonverbale kommunikation foregår ubevidst, men de små signaler, kroppen udsender, kan have stor indflydelse på, hvordan du opfattes af andre mennesker. Eksempelvis kan øjne, arme, holdning og hænder ubevidst lave mange bevægelser, påvirke hvordan dine modtagere opfatter dine ord og den intention som ligger bag dine ord. 

Er du nysgerrig på at lære mere om kropssprogets betydning og blive helt skarp på, hvordan du kan bruge det til at blive mere overbevisende og tydelig, så er foredraget “Når kroppen snakker med” af Birgitte Dam Jensen lige noget for dig.

Hvilke betydning har dine hænder for dit kropssprog?

Dine hænder har en stor indflydelse på dit samlede kropssprog, da hænderne ubevidst kommunikerer din intention – altså hvad du vil sige og opnå med din kommunikation.

Passive hænder kan betyde, at dine modtagere opfatter, at du egentlig ikke har noget på hjerte, at din intention ikke virkelig er tilstede. 

Flyvske hænder kan betyde at dine modtager oplever din tilstand og dermed din intention som rodet, uigennemtænkt eller at du er usikker på hvad du siger.

Tilpas faste, åbne og formende hænder, som er naturligt synkroniseret med dine ord, giver derimod din modtagere en oplevelse at du ved hvad du siger, og du ved hvad du vil.

Hvorfor er øjenkontakt vigtigt?

Øjenkontakt er altafgørende for at skabe nærvær, engagement og en oplevelse af kontakt. Øjenkontakten er den del af kropssproget, der i størst grad forbinder mennesker, fordi den synkroniserer vores bevidsthed. Det gør øjenkontakten enormt vigtigt i alle relationer mellem mennesker – uanset om det gælder forældre-børn-relationen, i venskaber, til store møder, eller når du står foran et stort publikum og præsenterer. 

Lær at brænde igennem med dit kropssprog

Vi kender alle den type mennesker, som virkelig formår at brænde igennem – om det er på scenen foran et publikum, til et møde eller noget helt tredje. Fælles for dem er den gode udstråling og et overbevisende kropssprog, der fastholder folks opmærksomhed.  

Det er alle kompetencer, som kan udvikles og trænes med de rette redskaber og teknikker. Vil du også lære at udtrykke dig frit, autentisk og nærværende og brænde igennem med et overbevisende kropssprog og personlig gennemslagskraft? På Birgitte Dam Jensens kursus i præsentationsteknik lærer du og din organisation netop det. Kurset “Bliv den man lytter til” er nemlig rettet mod dig, der netop ønsker at mestre din nonverbale kommunikation og forbedre din overordnede præsentationsteknik og indflydelse.

Arbejd bevidst med kropssproget hos Birgitte Dam Jensen

Ønsker I også at arbejde med kropssproget i din virksomhed? Med et kursus eller foredrag af Birgitte Dam Jensen får jeres organisation en langt større viden og bevidsthed omkring måden, kroppen kommunikerer nonverbalt på. Derudover får I redskaber til at arbejde effektivt med kropssproget, så det kan understøtte budskabet i præsentationen og føre det langt bedre ud til publikum. Kurser og foredrag skræddersyes gerne til jeres virksomheds ønsker, behov og ambitioner.  

Bliv en dygtig kommunikator og opnå personlig gennemslagskraft ved at mestre dit kropssprog hos Birgitte Dam Jensen.