LEDELSESKOMMUNIKATION I EN KRISETID

- frigør handlekraft og håb i jeres organisation

Verden omkring os forandres lige nu. Vores måde at agere og forstå verden på er kommet under pres - og det skaber en ny udfordrende situation for organisationer og ledere.

Kriserne som præger vores tid er blevet en større del af vores virkelighed, og de er i fuld gang med at ændre den forudsigelighed og orden vi kender.

Dermed er betingelserne for at udøve lederskab også ændret.

En ny undersøgelse viser, at ledere i dag bruger 60% mere tid på at håndtere og kommunikere kriser, end de gjorde for 5 år siden. Ledelseskommunikation er altså blevet mere aktuelt og mere vigtigt.

Kriser rummer nye udfordringer, nye problemer, og dermed nye krav, men også nye muligheder. Går vi den gode eller dårlige vej ud af krisen? Klarer vi skærene? Hvilke ressourcer har vi at trække på? Hvor skal vi hen? Hvordan skal vi gøre det?

Ledelseskommunikation handler om at videregive et realistisk billede af den udfordrende situation, og samtidig skabe retning, mod, optimisme og sammenhold i organisationen.

Lige nu, i denne krisetid, er lederens evne til at kommunikere den store fortælling uhyre vigtig.

På dette kursus i ”Ledelseskommunikation i en krisetid” tager vi udgangspunkt i narrativ kommunikation, det vil sige den stærke engagerende fortælling med et klart handlingsanvisende budskab.

I får redskaber til, hvordan I skaber og strukturer den narrative tale, kommunikerer det store billede og skaber et stærkt “why”, formulerer et klart budskab og balancerer fortællingen mellem realisme og optimisme.

I får råd og anvisninger til hvordan I leverer overbevisende ledelseskommunikation med stemme, krop og energi, således at I fremstår tillidsvækkende og robuste, samt praktisk træning og feedback.

Kurset kommer ind på:

  • Ledelsekommunikation i en krise
  • Konkret model til opbygning af den narrative tale
  • Kommunikation af det store billede
  • Det klare budskab – skab retning og handlin
  • Skab robusthed i mødet mellem realisme og optimisme
  • Modtagerforståelse – gå i dine modtageres sko
  • Levering med stemme, krop og energi
  • Levering – stærk, tillidsskabende og overbevisende
  • Praktisk træning og feedback

Vil I gerne høre mere eller bestille et kursus?

Kontakt Birgitte via info@bdj.dk eller på telefon 26354547.

KONTAKT

”Et meget udbytterigt kursus, der til fulde levede op til mine forventninger. Birgitte satte nogle fantastiske rammer op, som på en samme gang, gjorde det trygt og udfordrende at deltage. Samspiller med Birgitte og de øvrige kursister resulterede i konstruktiv og brugbar feedback, som jeg kan tage direkte med i min hverdag”

Morten Kranker. Oberstløjtnant, Flyvevåbnet.

Målgruppe

Ledere.

Antal:

4-20 personer pr kursus

Varighed:

1 eller 2 dage, alt afhængig af ambition. Kurset skræddersyes gerne til jeres virksomheds ønsker og behov.

Pris:

Kontakt Birgitte og hør nærmere

Sprog:

Dansk/engelsk

Kunderne siger

”I en tid hvor vi har brug for en stærk sammenhængskraft, er det tydligt at kommunikation og kunsten at kunne fortælle historier bliver endnu vigtigere, især i en transport og logistik organisation som vores, der er påvirket af makro og geopolitiske tendenser i samfundet. Vi har derfor haft stor fornøjelse af Birgitte’s kundskaber til at styrke vores formål og strategi kommunikation, der giver vores ledere konkrete værktøjer til at styrke følelsen af sammenhængskraft i DFDS.”

–  Nicole Seroff. Kommunikationschef, DFDS.

Læs flere referencer

PODCAST

En podcast som giver dig viden og inspiration til at bevare din fysiske og mentale sundhed i en krævende og uforudsigelig verden. Det handler om robusthed og om hvordan du kan møde presset i dit liv og din hverdag med større ro, optimisme og handlekraft.

Podcasten kan desuden høres på Apple Podcast, Spotify, Itunes, Google Podcast, Podimo og Spreaker.

Referencer

“NNIT har samarbejdet med Birgitte Dam Jensen siden 2012. Hun har afholdt mere en 60 kurser for os indenfor præsentationsteknik og kommunikation. Hendes kurser og træning har været præget af et højt fagligt niveau med en god balance mellem teori og praktisk træning, samt en fin sans for at give personlig og udviklende feedback.  Vi har været super-glade og meget tilfredse med Birgittes indsats. Hun har skabt konkrete resultater og med en stærk positiv, engageret og professionel tilgang.”

- Margrethe Rud Rasmussen, Senior Org. Development Consultant
People, Communication, Corporate IT & Quality. NNIT A/S